CityKids - oppdag, utforsk, skap, lek!

Arrangementsinformasjon

(scroll down for English)

OBS: For billetter til søndagen, gå til: CityKids søndag 14.01 kl 12-16 billetter

Målgruppe: 1-8 årmed engasjerende aktiviteter for besøkende i alle aldre.


CityKids inviterer barn og familier til gøyale aktiviteter  lørdag og søndag 13.-14. januar kl 12-16 Sentralen. Her kan barna selv ta ledelsen i å oppdage, skape og prøve noe nytt.


Ta med nysgjerrigheten og utforsk:

•  pop-up lekeplass - et helt rått og blått rom hvor alt kan bygges

  leketøylaben – et “makerspace” hvor man kan bli oppfinner av sitt eget leketøy 

  tegn med nordlys – er det magisk?

  gigantisk verdenskartpuslespill – sett sammen verden og hopp fra sted til sted

  magnetisk byggeplass – supermagneter som gjør det umulige mulig

  det syngende treet lag musikk av et tre

•  bananpiano - har du spilt et bananpiano før?

  Kreativ yoga – en morsom og aktiv halvtime hvor foreldre kan bli med

og mye mer!

Velkommen!!


Billetter koster kr. 75 per person, barn eller voksen. Barn under 1 år har gratis inngang.

CityKids er en levende arena for oppdagelse og mestring. Her er det muligheter for selvvalgt utforskning og utfoldelse i multisensoriske aktiviteter som støtter barnas egne utviklingsbehov og lyst til læring. CityKids er produsert av Stiftelsen Oslo Barnemuseum. Leketøylaben er produsert i samarbeid med Institutt for informatikk ved UiO med støtte fra Oslo kommune og EU Kreativt Europa.

CityKids finner du i Forstanderskapssalen i 3. etasje (med heis) på Sentralen. Det finnes barnevognparkering i 1. etasje. Det er dessverre ikke mulig å ta med barnevogner inn i Forstanderskapssalen pga. brannsikring. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH:  

Welcome to CityKids at Sentralen!

Note: for tickets for Sunday, go to: CityKids Sunday 14th Jan. 12pm-4pm tickets 

Saturday and Sunday 13th-14th January 12pm-4pm. For kids ages 1-8, with activities that engage visitors of all ages. Kids take the lead in discovering, creating and trying new things. 


Explore creative activities:

 pop-up playground - a completely blue space where you can build anything you want

invention zone – a “makerspace” where kids are inventors of their own creations and toys 

 drawing with northern lights – is it magic?

gigantic world map puzzle – assemble the world and hop from place to place

 magnetic construction zone – supermagnets which make the impossible possible

singing tree - make music from a tree

banana piano - have you ever played a piano made of bananas?

•  Kreativ yoga – a fun and active 30 minutes where parents can also be with

…and much more!

Welcome!


Tickets kr. 75 per person, child or adult. Free entrance for children under age 1.

CityKids is a living arena for discovery and creativity. Children create and lead their own experiences in multi-sensory activities which stimulate their development and desire for learning. CityKids is produced by Foundation Oslo Children´s Museum. Invention zone is produced in cooperation with the Department of Informatics at the University of Oslo with support from the City of Oslo and EU Creative Europe.

CityKids is located in "Forstanderskapssalen" on the 3rd floor (with elevator access) at Sentralen. There is stroller parking on the 1st floor. Strollers are not allowed inside the room due to safety and fire regulations.


sentralen
ung
citykids
barneaktiviteter
lek

Restriksjoner

Det er samme pris for barn og voksne. Barn under 1 år har gratis inngang.

Ansvarsfraskrivelse

Det kan bli endringer i programmet.
Billetter refunderes ikke.